Lucia de Berk – The Hidden Picture

Lucia de Berk is a headstrong nurse who arouses suspicion when she is involved for the umpteenth time in an unexplained death.

A baby only a few months old. The hospital calls in the police and the Public Prosecutor’s Office and the young public prosecutor Judith receives Lucia de B.’s file on her desk. The investigation into the ‘Angel of Death’, as the press calls Lucia, is tough. She has left no traces and refuses to talk to the detectives. Nevertheless, thanks to a blood test, she is eventually sentenced to life imprisonment for four murders and three attempted murders.

Shortly afterwards, however, the reliability of the test is questioned and Judith begins to have doubts. Her bosses don’t want to hear about it and in Appeal they get Lucia convicted again, now even life imprisonment with TBS.

Gerechtelijke oneerlijkheid is niet ongewoon in de rechtszaal, en gerechtelijke dwalingen hebben de ware toediening van recht vertraagd.

Lucia de Berk is een eigenzinnige verpleegster, die argwaan wekt als ze voor de zoveelste keer bij een onverklaarbaar sterfgeval betrokken is. 

Een baby van slechts een paar maanden oud. Het ziekenhuis schakelt de politie en het Openbaar Ministerie in en de jonge parketsecretaris Judith krijgt het dossier van Lucia de B. Op haar bureau. Het onderzoek naar de ‘Engel des Doods’, zoals de pers Lucia noemt, is zwaar. Ze heeft geen sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs te praten. Toch wordt ze, dankzij een bloedtest, uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en drie pogingen ertoe. 

Kort hierna worden er echter vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de test en Judith begint te twijfelen. Haar bazen willen hier niets van horen en in Hoger Beroep krijgen zij Lucia opnieuw veroordeeld, nu zelfs levenslang met TBS.

Putten Murder Case

Current Page

Ina Post

Schiedammer murder

Deventer murder case

Nicky Verstappen

The Lucia de Berk case is one of the most notorious wrongful conviction cases in the Netherlands. Here are some key points about the case:

  1. Lucia de Berk was a nurse who worked at various hospitals in the Netherlands. In 2001, she was arrested and charged with multiple counts of murder and attempted murder of patients under her care.

  2. The case was built on statistical evidence, with prosecutors arguing that the chances of so many deaths occurring under De Berk’s watch were too high to be coincidental. However, there was no direct evidence linking her to the deaths.

  3. In 2003, De Berk was convicted and sentenced to life in prison. She maintained her innocence throughout the trial and subsequent appeals.

  4. In 2008, the case was reopened after doubts were raised about the statistical evidence used in the original trial. A new investigation found that much of the evidence used to convict De Berk was flawed, and many of the deaths were not the result of foul play.

  5. In 2010, De Berk’s conviction was overturned, and she was released from prison after serving almost six years behind bars.

  6. The case led to significant changes in the way statistical evidence is used in criminal trials in the Netherlands. It also highlighted the need for greater scrutiny of expert witnesses and the importance of thorough investigations and evidence-based decision making in the criminal justice system.

Lucia de Berk: was sentenced to life imprisonment in 2003 for four murders and three attempted murders of patients in her care. After an appeal, she was convicted in 2004 of seven murders and three attempts. In October 2008, the case was reopened by the Dutch supreme court, as new facts had been uncovered that undermined the previous verdicts. De Berk was freed, and her case was re-tried; she was exonerated in April 2010.

Wikipedia

Ton Derksen: ‘1000 Nederlanders onschuldig achter de tralies’

Back to menu  IMPORTANT CONTENT  Listening recommended  Must ***

 
22 nov 2016
 
Ton Derksen: ‘1000 Nederlanders onschuldig achter de tralies’

Lucia de Berk (born September 22, 1961, in The Hague, Netherlands), often called Lucia de B., is a Dutch licensed paediatric nurse, who was the subject of a miscarriage of justice. In 2003, she was sentenced to life imprisonment (for which no parole is possible under Dutch law)[1] for four murders and three attempted murders of patients in her care. In 2004, after an appeal, she was convicted of seven murders and three attempts. Her conviction was controversial in the media and amongst scientists, and was questioned by investigative reporter Peter R. de Vries. In October 2008, the case was reopened by the Supreme Court of the Netherlands, as new facts had been uncovered that undermined the previous verdicts. De Berk was freed, and her case was re-tried; she was exonerated in April 2010.

Wikipedia

1 Lucia de Berk spreekt

9 aug. 2013

9 augustus 2013

Lucia de Berk die slachtoffer was van één van de grootse justitiële dwalingen die ons land kent kent, spreekt voor eerst uitgebreid en ontspannen over haat ervaringen die die ze door het handelen van de corrupte ziekenhuisdirecteur Paul Smits en de eveneens zwaar onbetrouwbare en falende rechterlijke macht.

Naar aanleiding van het overlijden van een baby in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag werd op 4 september 2001 aangifte gedaan van een mogelijke onnatuurlijke dood. De aanwezigheid van De Berk bij het sterven van het kindje werd als verdacht aangemerkt. Zij zou opvallend vaak in de buurt zijn geweest van sterfgevallen en reanimaties. Er deden in het ziekenhuis vreemde verhalen over haar de ronde.

De directeur van het JKZ, Paul Smits, maakte op 11 september (de dag van 9/11) tijdens een persconferentie (o.a. uitgezonden op Radio-West) bekend dat een verpleegkundige betrokken was bij meerdere verdachte sterfgevallen en reanimaties. Hij betuigde daarbij nadrukkelijk zijn deelneming aan de nabestaanden en aan het ziekenhuispersoneel. Op 17 september deed het ziekenhuis zelf officieel aangifte (en dus niet de ouders). Het onderzoek van de medische dossiers door het ziekenhuis leidde tot de conclusie dat er in de periode van september 2000 tot september 2001 negen overlijdens en reanimatieincidenten hadden plaatsgevonden, die onverwacht en medisch onverklaarbaar waren. Lucia de Berk was daarbij steeds in de buurt geweest. Ook in de andere ziekenhuizen, waarin Lucia de Berk vanaf 1997 als verpleegkundige werkzaam was geweest, werd onderzoek gedaan naar sterfgevallen die mogelijk onverklaarbaar waren. Het Leyenburg, RKZ- en PEN-ziekenhuis kwamen ieder met een lijst met verdachte sterfgevallen tijdens de diensten van Lucia. Het totale onderzoek betrof aanvankelijk dertig sterfgevallen en incidenten. Al vrij snel kwamen de meeste daarvan te vervallen. Voor alle sterfgevallen was ten tijde van het overlijden een verklaring van natuurlijke dood getekend. Van de incidenten was geen melding gedaan.

Vanaf 5 september begonnen de verhoren en het onderzoek. De Berk werd direct de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. In de snel daarop volgende ontslagzaak van het ziekenhuis tegen De Berk getuigden veertien verpleegkundigen en artsen, dat De Berk een goede en prettige collega was. In het functioneringsgesprek van augustus 2001 werd gesproken van een goed teamlid, kundig en betrokken in haar werk. De rechter oordeelde dat het ziekenhuis 100.000 gulden aan De Berk diende te betalen in het geval dat ze onschuldig bleek te zijn. Op advies van haar advocaat beriep Lucia zich tijdens alle politieverhoren op haar zwijgrecht.

IMPORTANT CONTENT

2 De aanloop naar de rechtszaak van Lucia de B.

Back to menu  IMPORTANT CONTENT  Listening recommended  Must ***

15 apr. 2010

Lucia de Berk vertelt onder meer over haar voorarrest en het verloop van de rechtszaak.
Bekijk hier de gehele uitzending: http://bit.ly/aChceM
 
IMPORTANT CONTENT

3 De veroordeling in hoger beroep van Lucia de B.

15 apr. 2010

Lucia de Berk en haar advocaat Stijn Franken gaan in op de veroordeling van De Berk in hoger beroep en haar uiteindelijke vrijspraak.
 
Bekijk hier de gehele uitzending: http://bit.ly/aChceM
 
IMPORTANT CONTENT

4 Zaak Lucia de B. werd heropend – BACK TO THE ZEROS

Back to menu  IMPORTANT CONTENT  Listening recommended  Must ***

14 mrt. 2016

In 2008 kwam er een ommekeer in de zaak Lucia de B. De verpleegster werd verdacht van meerdere moorden op kinderen Er werd bewijs geleverd dat de slachtoffers in de zaak een natuurlijke dood zijn gestorven. Lucia kwam vrij uit de gevangenis.
 
Bekijk de hele aflevering op RTL XL: link xl van het programma Website : http://www.rtlxl.nl

5 Lucia de Berk vrijgesproken van seriemoord

15 apr. 2010

Vanochtend werd Lucia de Berk door het gerechtshof in Arnhem vrijgesproken van meervoudige moord en pogingen tot moord. Zij is samen met haar advocaat te gast.
 
Bekijk hier de gehele uitzending: http://bit.ly/aChceM
 
IMPORTANT CONTENT

6 Paul Smits reageert op de Lucia de B. affaire

Back to menu    IMPORTANT CONTENT

14 mei 2013

7 Lezing – Beeldvorming – Lucia de Berk

7 mei 2014

Lezing – Beeldvorming – Lucia de Berk

8 Waarheidsvinding, Statistiek & Lucia De Berk.

28 sep. 2010

start interview 01:00 – over het proces Lucia de Berk 10-9- 2010 Het allernieuwste Boek van Ton Derksen over de zaak Baybasin 12 Meii, 2014 Baybasin gaat eindelijk main stream http://www.boublog.nl/2014/05/12/bayb…
 
22 april, 2014 Baybasin praat met Myra o.a. over de “Poot-maffia” : http://www.boublog.nl/2014/04/22/bayb…
 
Het allernieuwste Boek van Ton Derksen over de zaak Baybasin http://www.boublog.nl/2014/02/11/boek…
 
24-04-2014 Artikel Trouw : De advocate, de ambtenaar en het complot
 
Baybasin en Van der Plas kunnen rekenen op serieuze bijval van wetenschapsfilosoof Ton Derksen. In zijn boek ‘Verknipt bewijs’ dat in mei op de markt komt, noemt hij de zaak Baybasin zelfs ‘een van de grofste gerechtelijke dwalingen tot nu toe’. Derksen bestudeerde en beluisterde de rond zesduizend afgetapte telefoongesprekken in het gezamenlijke onderzoek van de Turkse en Nederlandse justitie en politie naar de Koerd en concludeert dat er flink mee is gerommeld. Vertalingen zouden op cruciale onderdelen onjuist zijn en er zou ook anderszins, met knip- en plakwerk, mee gemanipuleerd zijn, zegt Derksen die eerder een opzienbarend boek schreef dat tot herziening leidde in de moordzaak van verpleegster Lucia de Berk.
 
Voorgelogen
De rechters in het proces tegen Hüseyin Baybasin zijn voorgelogen, stelt Derksen en daarom zou ook zijn zaak voor herziening in aanmerking moeten komen. Zijn conclusie is van belang, aangezien de veroordeling van Baybasin voor negentig procent was gebaseerd op juist de inhoud van juist de tapverslagen.
 
Bij de Hoge Raad ligt overigens al langer een herzieningsverzoek in zijn zaak. Advocaat-generaal Diederik Aben doet momenteel zelf onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de telefoontaps en zal hieraan in de zomer hoe dan ook zwaarwegende conclusies verbinden. Aben stelde eerder in een advies dat hij geen aanwijzingen heeft voor een complot.
 
Er was, schreef hij, geen reden voor toenmalig minister van justitie Winnie Sorgdrager om te zwichten voor de druk die van het vermeende ‘dossier-Demmink’ is uitgegaan. ‘Niet duidelijk is welk belang de minister had om Demmink in bescherming te nemen’, stelde Aben in zijn advies aan de Hoge Raad. ‘Demmink was niet onmisbaar. Voor hem een ander. De gevolgen voor de Nederlandse staat waren dan in elk geval te overzien.’
 
 
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen schreef het boek De ware toedracht: een praktische wetenschapsfilosofie voor waarheidszoekers.
 
Hij is te gast in het Wetenschapscafe.
 
Klokkenluider Metta de Noo uit Diepenheim teleurgesteld in film Lucia de B. http://www.youtube.com/watch?v=ipHNO2…
 
INFOWAR 2014: PROPAGANDA-FILMS VS. BOEKEN http://www.klokkenluideronline.is/201…
 
Youtube Playlist : “De lijst van 12” : http://www.youtube.com/view_play_list…
 
 
 
“DE ECHTE LUCIA HEET ARDA” https://www.google.nl/search?q=%22De+…
 
Outline van de zaak-Lucia :
 
 
 
 
 
 
 
Paul Smits reageert op de Lucia de B. affaire http://www.youtube.com/watch?v=-HvCfB…
 
hollanddoc
 
34 minuten Metta, Bram en Ton Derksen zetten zich in voor de vrijlating van de tot levenslang veroordeelde verpleegster Lucia de B. De zaak beheerst inmiddels hun hele leven. : http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister…
 
 
 
IMPORTANT CONTENT

9 Lucia de Berk by NOVA 14-4-2010.

17 apr. 2011

intro uitspraak vrijspraak 01:15 audiosegment uitspraak veroordeling 06:23 de ex collega’s 12:38 de sterfgevallen 13:40 de verdachtmaking 16:58 de arrestatie 19:26 de hersenbloeding 26:26
 
Klokkenluider Metta de Noo uit Diepenheim teleurgesteld in film Lucia de B. http://www.youtube.com/watch?v=ipHNO2…
 
INFOWAR 2014: PROPAGANDA-FILMS VS. BOEKEN http://www.klokkenluideronline.is/201…
 
 
 
 
Lucia de Berk De Intervieuws http://www.youtube.com/view_play_list…
 
DE ECHTE LUCIA HEET ARDA
 
Outline van de zaak-Lucia :
 
 
27 maart 2013 HagaZiekenhuis stopt tijdelijk met uitvoeren hartoperaties
 
Het HagaZiekenhuis in Den Haag stopt met onmiddellijke ingang met het uitvoeren van hartoperaties. Aanleiding is een melding dat bij een operatie niet volgens protocol te werk is gegaan.
 
 
hollanddoc
 
34 minuten Metta, Bram en Ton Derksen zetten zich in voor de vrijlating van de tot levenslang veroordeelde verpleegster Lucia de B. De zaak beheerst inmiddels hun hele leven.
 
 
Paul Smits reageert in zaak Lucia de B.
 
 
Zaak Lucia de B.: en dat heet dan bewijs : http://vorige.nrc.nl/article1852001.ece
 
Een onthutsend verslag over de gang van zaken op de weg naar de vrijlating en onschuldig verklaring van Lucia de Berk.
 
34 minuten Metta, Bram en Ton Derksen zetten zich in voor de vrijlating van de tot levenslang veroordeelde verpleegster Lucia de B. De zaak beheerst inmiddels hun hele leven.
 
 
 
De mensen achter Lucia De B. http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister…
 
 IMPORTANT CONTENT

10 Klokkenluider Metta de Noo uit Diepenheim teleurgesteld in film Lucia de B.

31 mrt. 2014

Teleurgesteld is ze, Metta de Noo uit Diepenheim. Jarenlang was ze als klokkenluider druk bezig om de onschuld van Lucia de Berk (toen bekend als Lucia de B.) aan te tonen, die vastzat voor de moord op zeven ziekenhuispatiënten. Volgens haar klopt het verhaal dat in de film ‘Lucia de B.’ wordt verteld, niet met de werkelijkheid.
 

11 Recht 7.0 Lucia de Berg vrij

16 sep. 2018

Recht 7.0 Lucia de Berg vrij Zij heeft 6 jaar onschuldig vast gezeten voor ‘moorden’ die geen moorden bleken te zijn. Aan einde fragment ook Puttense moordzaak, Schiedammerparkmoord en Ina Post. Voor veroordeling moet bewijs overtuigend zijn! Kijk verder op internet naar info over haar leven / zaak.
 
IMPORTANT CONTENT

12 Première Lucia de B. – KOFFIETIJD

31 mrt. 2014

 
Schuldig tot je onschuld bewezen is. Koffietijd was bij de première van de film ‘Lucia de B.’ in Amsterdam.
Deze aflevering van Koffietijd helemaal zien? Ga dan naar http://rtlxl.nl/#!/koffietijd-9182/4e…

13 Oud-hoogleraar Ton Derksen: ik besef nu pas hoe Lucia de Berk leed

2 apr. 2014

De film over Lucia de Berk, Lucia de B., gaat donderdag in première. Het is het verhaal over de nachtzuster die in 2004 onterecht werd veroordeeld voor moord op baby’s en bejaarden. In 2010 werd ze alsnog vrijgesproken.
 
De Nijmeegse oud-hoogleraar Ton Derksen is een van de mensen die Lucia destijds vrij kregen nadat ze al 6 jaar onterecht in de cel zat. Door zijn boek kwam de zaak weer voor de rechter. Derksen heeft de film al gezien.
 
‘Ik vond het een heel mooie film. Wat het voor mij zo mooi maakte, is dat ik het lijden van haar voor het eerst eigenlijk goed besefte. Ik heb altijd geprobeerd mij niet te richten op de persoon zelf. Ik heb nooit kennis met haar willen maken, juist om er blanco tegenover te staan. En achteraf zie ik dat het heel verstandig is geweest. Ik zou veel te geëmotioneerd zijn geraakt’, aldus Derksen.Oud-hoogleraar Ton Derksen: ik besef nu pas hoe Lucia de Berk leed

14 De mensen achter Lucia De B. Excerpt

15 nov. 2012

 
Bron :De mensen achter Lucia De B. http://www.hollanddoc.nl/kijk-luister…
 
Trailer : De mensen achter Lucia de B. http://youtu.be/YiaMRUmRWfM
 
Lucia de Berk, voorheen nog Lucia de B, werd onschuldig verklaard. Lucia werd in 2003 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf én tbs, voor het plegen van zeven moorden. In 2010 oordeelde het Gerechtshof in Arnhem dat er in het geheel geen misdrijven hadden plaatsgevonden. In ‘Profiel: Lucia de B’ (KRO, 2008) zien we hoe Metta, Bram en Ton Derksen zich inzetten voor de vrijlating de veroordeelde verpleegster.
 
Lucia de Berk by NOVA 14-4-2010. http://www.youtube.com/watch?v=I7Pb6u…
 
IMPORTANT CONTENT

Het gezond verstand zegt neen.

15 ‘Lucia de B. zal alsnog worden vrijgesproken’

Back to menu  IMPORTANT CONTENT  Listening recommended  Must ***

2 nov. 2007

RTV Noord

GRONINGEN – Lucia de B. zal alsnog worden vrijgesproken. Dat is de stellige overtuiging van de Groningse hoogleraar Klinische en Forensische Toxicologie Donald Uges.

De B. is veroordeeld voor meervoudige moord op patiënten en kreeg een levenslange straf opgelegd en een gedwongen tbs-behandeling.

Klinisch en gerechtelijk toxicoloog Uges trad destijds voor het gerechtshof in Den Haag op als getuige-deskundige.
Zijn kritische opmerkingen, onder ede afgelegd, werden genegeerd.

Uges plaatst met name kanttekeningen bij het toxicologisch onderzoek. Zo zou een van de slachtoffers, een baby, zijn overleden aan een digoxine-vergiftiging. Dat werd bepaald aan de hand van een gaasje met bloed van de baby.

Volgens Uges zijn de bevindingen op basis van dat bloed onbetrouwbaar. Zo droogt bloed op een gaasje in en levert dat sowieso hogere waarden aan digoxine op. Bovendien is het onduidelijk wat de historie van het gaasje is en zijn daardoor bewijzen tegen de B. moeilijk te staven.

Hoogleraren statistiek overhandigen vrijdag een petitie aan staatssecretaris Albayrak waarin ze voor heropening van de rechtszaak pleiten.

IMPORTANT CONTENT

16 Rechtswetenschap: een analyse op Lucia de B.

Back to menu        IMPORTANT CONTENT       

 

27 dec 2021 Rechtswetenschap

Vond je dit een leuke video en wil je helpen om BegrijpbaarRecht langer te laten bestaan? Abonneer dan op mijn kanaal en deel het kanaal met studiegenoten :). Je kunt tegenwoordig ook een donatie doen middels een tikkie, kijk op de website bij begrijpbaarrecht.nl/doneren

Zoektermen: rechtswetenschap, rechtswetenschappen, recht en wetenschap, wetenschap van het recht, demarcatieprobleem, empirische cyclus, inductie en inductief redeneren, deductie en deductief redeneren, modus ponens en modus tollens, syllogisme

Welkom op dit kanaal en leuk dat jij mijn video’s bekijkt!! Dit kanaal BegrijpbaarRecht is speciaal bedoeld voor rechtenstudenten. Het bevat meerdere kortere video’s over onderwerpen die aanbod komen tijdens de rechtenstudie. Neem ook eens een kijkje bij de afspeellijsten, o.a. rechtsfilosofie, strafrecht, rechtsgeschiedenis, privaatrecht, internationaal recht, bestuursrecht, Europees recht, rechtswetenschappen en nog veel meer!

 

29 mei 2015

As a Dutch licensed pediatric nurse, Lucia de Berk (Lucia de B.) was specialized in dealing with small children and taking care of babies. She was an employee of the Juliana Children’s Hospital. In 2001 she was the subject of a miscarriage of justice. Accused for murders she didn’t commit, Lucia de Berk was sentenced to life in prison.

17 Lucia de Berk over de film

Back to menu

7 mei 2014

Met haar hondje op de arm kijkt Lucia de Berk toe hoe de figuranten naar de juiste plek worden gedirigeerd. Bij Scheveningse gevangenis werd donderdagavond een belangrijke scène opgenomen voor de film over haar leven, de lichtjestocht.

18 Making of Lucia de B. – Over Lucia de Berk

Back to menu

24 apr. 2014

 
Geverifieerd
 

Lucia de Berk is een eigenzinnige verpleegster, die argwaan wekt als ze voor de zoveelste keer bij een onverklaarbaar sterfgeval betrokken is. Een baby van slechts een paar maanden oud. Het ziekenhuis schakelt de politie en het Openbaar Ministerie in en de jonge parketsecretaris Judith krijgt het dossier van Lucia de B. op haar bureau. Het onderzoek naar de ‘Engel des Doods’, zoals de pers Lucia noemt, is zwaar. Ze heeft geen sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs te praten.

Toch wordt ze, dankzij een bloedtest, uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en drie pogingen ertoe. Kort hierna worden er echter vraagtekens gezet bij de betrouwbaarheid van de test en Judith begint te twijfelen. Haar bazen willen hier niets van horen en in Hoger Beroep krijgen zij Lucia opnieuw veroordeeld, nu zelfs levenslang met TBS. Mede dankzij het harde werk dat Judith heeft verricht…

Voor meer informatie ga naar http://luciadebdefilm.nl

19 Westweek-special met Lucia de Berk op Omroep West.

29 apr. 2010

Lucia de Berk vertelt openhartig over de jaren die zij onterecht in de gevangenis doorbracht. De Berk blikt in deze speciale uitzending van Westweek uitgebreid terug op de grootste justitiële dwaling van de afgelopen jaren en de bizarre procesgang die haar leven heeft getekend. Ze praat over de gevoelens voor de nabestaanden en haar eerste ervaringen sinds haar vrijspraak twee weken geleden. Lucia de Berk vertelt verder over het gesprek met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie, waarin hij zijn excuses maakte.

20 Lucia de B – Dublado

3 feb. 2016

Assistir Lucia de B filme completo dublado

21 Pauw & Witteman – 30 oktober 2007

Back to menu

31 okt. 2007

Jeroen Pauw en Paul Witteman in gesprek met Stijn Franken, hij is de advocaat van Lucia de B. Ook Lucia’s dochter Fabiënne zit aan tafel. Verder een gesprek met Jack Wouterse over King Lear en met gezinsvoogd Ton Moolenaar over de zaak Savanna.
 
====
 
Bekijk de gehele uitzending op www.pauwenwitteman.nl

22 Peter R de Vries – Lucia de B 2006

Back to menu      IMPORTANT CONTENT

11 jun. 2020

Peter R de Vries met een reportage over Lucia de B
Datum van opname: 22-10-2006
Bron: Pal vhs

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Lu…

Zaak-Lucia de Berk

De zaak-Lucia de Berk betreft een rechtszaak tegen de Nederlandse verpleegkundige Lucia de Berk (geboren in 1961) die verdacht werd van meerdere moorden. De Berk, in de Nederlandse media aangeduid als Lucia de B., werd in maart 2003 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Nadat de zaak was heropend in 2008 kwam de rechter tot de conclusie dat de veroordeling een justitiële dwaling was. De Berk werd vrijgesproken in 2010.

Het unieke aspect in de zaak van Lucia de Berk is dat oorspronkelijk werd aangenomen dat er sprake was van meerdere misdrijven, terwijl uit de uiteindelijke uitspraak van het gerechtshof in Arnhem bleek dat er geen enkel misdrijf had plaatsgevonden. De justitiële dwaling sloeg niet op de persoon van de veroordeelde, maar op de feiten, die ten onrechte als moord dan wel poging tot moord gekwalificeerd waren.

Peter R de Vries – Lucia de B 2006 – Blog

Some wrongful convictions in Dutch murder cases

Lucia de Berk From 2006-2008, there was a lot of commotion in the Netherlands about nurse Lucia de Berk, who had been convicted for seven murders and three murder attempts. Even though the conviction had been upheld by the Dutch Supreme Court, it was totally unsafe,  as prof. Ton Derksen convincingly showed in a 2006 book about the case. Although this was often denied, flawed statistics played an important role in the conviction – and this sparked my interest. I became part of a  group of concerned citizens started pushing very hard to get the case reopened, organizing media attention, petitions and so on – at the time I was interviewed by several national newspapers, radio station and even went briefly on national TV for two times – although I hasten to add that my role was very very minor compared to that of the three main players, Metta de Noo, Ton Derksen and Richard Gill. In the beginning, Derksen was heavily criticized – he is neither a lawyer nor a doctor nor a statistician so what does he know, it was argued –  but he also received more and more support (e.g. from statisticians like Gill and myself!). Slowly, the tide began to turn and in the  end, the case was reopened and in 2008, Lucia was cleared of all charges (except not returning two library books…). The judges explicitly stated that there was not just a lack of evidence, but that most likely nobody was killed at all – the ‘murder’ victims were without exception very ill people who died of natural causes.

Peter Grünwald heads the machine learning group at CWI in Amsterdam, the Netherlands. He is also full professor of Statistical Learning at the mathematical institute of Leiden University.  Currently the President of the Association for Computational Learning…

Safety and Luckiness
Peter’s research currently focuses on Safety and Luckiness. The basic idea is to make sure that inference from data is done in – indeed – a safer way. The replicability crisis in the applied sciences provides ample evidence that we often jump to conclusions which simply aren’t justified. The goal is to improve this situation!

23 Panty Thief

Back to menu

11 mrt. 2018

Filmed in Montreal, Quebec
 
Welcome to the world-famous Just for Laughs Gags channel, where we pull public pranks on unsuspecting Montreal residents and tourists.

Putten Murder Case

Current Page

Ina Post

Schiedammer murder

Deventer murder case

Nicky Verstappen