Liars and truth-tellers

Zo JP, Hoe Voelt Het Om Te Liegen.

14 jan. 2010

Ramsey Nasr is boos op minister-president Jan Peter Balkenende en schreef daarover een sonnet in het NRC Handelsblad. Hij wind zich erover op dat een minister-president heeft gelogen over de beweegredenen om een oorlog in te gaan. Ramsey Nasr is Dichter des Vaderlands en was de tweede stadsdichter van Antwerpen. Daarnaast is hij acteur en regisseur. Uitzending Pauw & Witteman 13-01-2010

The concept of “liars and truth-tellers” is a classic puzzle that involves a group of people, some of whom always tell the truth and others who always lie. The key points of this puzzle are:

  1. There are two types of people: liars and truth-tellers. Liars always lie, and truth-tellers always tell the truth.

  2. The puzzle usually involves a scenario where you need to determine the true statement or identify the type of person based on the information provided.

  3. One common scenario is a situation where you encounter two people, one of whom is a liar and the other a truth-teller, and you need to determine which is which by asking them questions. For example, you might be allowed to ask only one question to determine who is the truth-teller and who is the liar.

  4. Another common scenario is a statement made by an individual, and you need to determine if the statement is true or false based on whether the person is a liar or a truth-teller.

  5. Solving “liars and truth-tellers” puzzles often involves careful questioning, logical reasoning, and deductive skills to determine the true statement or identify the type of person.

  6. It is important to consider the possibility of ambiguous or misleading answers, as liars may try to deceive you and truth-tellers may provide incomplete or misleading information.

  7. These puzzles are often used as brain teasers, riddles, or logic problems, and can be found in various forms in literature, movies, and other forms of entertainment.

  8. Overall, understanding the characteristics and behaviors of liars and truth-tellers is essential in solving puzzles and arriving at the correct conclusions based on the given information.

“Liars and truth-tellers” is a classic logic puzzle that involves determining the identities of two people based on their statements. The puzzle typically goes like this:

You are in a room with two doors. One door leads to the treasure room and the other leads to certain death. In front of each door stands a guard. One of the guards always tells the truth, while the other always lies. You do not know which guard is which.

You are allowed to ask one guard one question to determine which door leads to the treasure room. What do you ask?

The key point of the puzzle is to understand the difference between truth-tellers and liars and how to use their statements to infer information. The solution to the puzzle is to ask one of the guards, “Which door would the other guard say leads to the treasure room?” If you ask the truth-teller, they will truthfully say that the liar would point to the door that leads to certain death. If you ask the liar, they will lie and say that the truth-teller would point to the door that leads to certain death. Therefore, regardless of which guard you ask, you should choose the opposite door to the one they indicate.

The puzzle can be extended to include more guards or more complex scenarios, but the key to solving it is to understand how to use the guards’ statements to infer information about which door leads to the treasure room.

1 Eyewitness Testimony Part 1

9 mrt. 2009

Lesley Stahl reports on flaws in eyewitness testimony that are at the heart of the DNA exonerations of falsely convicted people like Ronald Cotton, who has now forgiven his accuser, Jennifer Thompson.

2 Eyewitness Testimony Part 2

8 mrt. 2009

Lesley Stahl explores the task of an eyewitness to choose a criminal out of line up through memory. Jennifer Thompson falsely selected Ronald Cotton as her rapist.

3 Scott Fraser: The problem with eyewitness testimony

10 sep. 2012

 
Scott Fraser studies how humans remember crimes — and bear witness to them. In this powerful talk, which focuses on a deadly shooting at sunset, he suggests that even close-up eyewitnesses to a crime can create “memories” they could not have seen. Why? Because the brain abhors a vacuum.

4 Why eyewitnesses fail | Thomas Albright | TEDxSanDiego

Back to menu          IMPORTENT CONTENT  Listening recommended

16 nov. 2016

Trials often rely on eyewitness testimony, but the problem is that eyewitnesses are often wrong. Human vision isn’t perfect, our memory is fallible and the criminal justice system can bias testimony by tricking the brain into a false sense of certainty. As a result, innocent people are imprisoned, actual perpetrators go free and the public loses confidence in our criminal justice system.
 
Thomas Albright is a Professor and Conrad T. Prebys Chair at the Salk Institute for Biological Studies. As an authority on the brain bases of visual perception, visual memory and visually guided behavior, he is known for his pioneering research on the role of context in visual information processing. His work is characterized by an effort to understand how the visual system operates under sensory conditions and behavioral demands that approximate the richness of normal perceptual experience.
 
This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

5 – (4/5) Werkt een leugendetector nou wel of niet?

8 dec. 2016

Aan een kind kun je vaak dondersgoed zien dat het liegt. Maar bij volwassenen is het toch een stuk lastiger. Nu is dat in het dagelijks leven meestal niet zo’n probleem, maar als het om misdaden gaat wil je wel kunnen achterhalen of iemand de waarheid spreekt. Biedt de leugendetector in dat geval uitkomst? Ewout Meijer (Maastricht University) heeft er flink wat onderzoek naar gedaan en hij zal je in alle eerlijkheid vertellen of dat ding nou wel of niet werkt.

——————————————————————————————–

Deze week in Universiteit van Nederland:

dr. Ewout Meijer
Forensisch psycholoog

Wanneer iedereen jubelt over allerlei nieuwe en hippe technieken om leugens voor eens en voor altijd te ontmaskeren, houdt forensisch psycholoog dr. Ewout Meijer (Maastricht University) het hoofd koel. Eerst zien, dan geloven. Ofwel: op wetenschappelijke wijze allerlei vormen van leugendetectie onderzoeken.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie! http://www.universiteitvannederland.n…

Over de Universiteit van Nederland: De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.

Een opname bijwonen? Dat kan! Vier avonden per maand nemen we colleges op in Club AIR, Amsterdam, en jij kunt daarbij zijn. Tijdens zo’n avond nemen we vijf colleges van een kwartier op, gevolgd door Q&A en meet and greet (want tegen die tijd is de hoogleraar een rockster). Een echte aanrader! Voor tickets en meer info ► http://www.universiteitvannederland.n…

6 Waarom moet je niet geloven wat in de krant staat? (4/5)

17 apr. 2014

Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. In dit college vertelt professor Hamelink waarom de waarheid altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

7 Overheden zijn de grootste producenten van nepnieuws; Coen deJong met Cees Hamelink

Back to menu

20 aug. 2017

Cafe Weltschmerz

De overheden hebben het meest belang bij die vertekening van de werkelijkheid. Vreemd is alleen dat de journalisten en de media daar zo mee aan de haal gaan.

Het eerste interview van politicoloog en historicus Coen de Jong met professor Cees Hamelink. Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten. Ook was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies. Scrol naar beneden voor de info.

Sinds Donald Trump is aangetreden is de constructie van gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden en het liegen en bedriegen aan de orde van de dag. De media wordt daarbij verweten, dat zij de veroorzaker is van al die onbetrouwbare berichtgeving. Je moet dus gaan kijken waar die berichten dan vandaan komen. Dan kijk je niet alleen naar Nederland maar wereld wijd wat de veroorzaker is van die vertekening van de werkelijkheid. Dan blijkt dat overheden het meest belang hebben bij die vertekening. Een Amerikaanse journaliste klapte onlangs uit de school met de opmerkelijke mededeling dat de Amerikaanse overheid CNN jarenlang betaalde om fakenieuws te produceren. Een belangrijk voorbeeld:

Op 10 oktober 1990 zorgt de emotionele getuigenis van het Koeweitse meisje Nayirah voor de start van de eerste Golfoorlog. Nayirah verklaart dat Iraakse soldaten in Koeweit baby’s uit de couveuses halen en ze op de koude ziekenhuisvloer voor dood achterlaten. De getuigenis blijkt achteraf nep. Nayirah is ingehuurd door een pr-agentschap uit de Verenigde Staten. Dit voorbeeld is volgens professor Hamelink waarom de waarheid b.v. altijd als eerste sneuvelt in een oorlog.

8 – 1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde; Coen de Jong en Cees Hamelink

Back to menu

19 feb. 2018

De laatste aflevering van een serie van 4 met Cees Hamelink.
De Nederlandse samenleving zit vol breuklijnen; hoe erg is dat en moeten we er iets aan doen?
Volgens Hamelink zijn er veel breuklijnen die zich ook tonen in de mondiale samenleving. Te beginnen met de verschillen tussen arm en rijk; 1% van de wereldbevolking bezit 80% van de weelde. In Nederland liggen die verhoudingen wat gunstiger, maar ook hier is een groeiend verschil.

Hamelink is emeritus hoogleraar internationale communicatie aan de Universiteit van Amsterdam.

Ondanks de beloftes van economen dat alles weer goed gaat in Nederland voorziet Hamelink een verdere verslechtering en groeiende bubbels. Het is niet een traditionele klassen onderscheid maar wel een verschil in inkomen en vermogen. In de steden is dat het meest zichtbaar. Die steden worden groter waardoor de breuklijnen ook groter worden.

Een toekomstvisie over de samenleving en de sociaal maatschappelijke conflicten.

9 De gevaarlijke onzin van de massamedia; Stan van Houcke en Cees Hamelink

30 jan. 2018

TRIGGERWARNING; Dit gesprek kan politiek, of maatschappelijk incorrecte inhoud bevatten die onbedoeld angst, onzekerheid of woede oproepen. Wij beroepen ons hierop, bij wet geregelde journalistieke vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en hygiënische democratische processen.

Een journalist, Hubert Smeets in Nieuwsuur die zich een amateurpsycholoog noemt en zich schaamteloos afvraagt of hij zelf ook niet uit zijn nek kletst. Hoe onverantwoord gaan, meer algemeen de mainstream media om, met hun taak om de samenleving te informeren. Wat voor invloed heeft deze gesubsidieerde, verwarde man met zijn gekopieerde onzinteksten op de samenleving? Een voorbeeld van een gevaarlijke, tendentieuze boodschap stelt Professor Cees Hamelink.

Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, hoogleraar in managementinformatie en kennis aan de universiteit van Aruba en hoogleraar media, religie en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Journalisten als Smeets die in Nieuwsuur uit hun nek kletsen, stoken alleen maar onrust. Met suggestieve onzin die niet gedekt worden door feitelijkheden. En juist onrust is het laatste wat we op dit moment binnen de internationale verhoudingen niet kunnen gebruiken. Aan alle conflicten in de wereld ligt bijna in alle gevallen verontrusting aan te grondslag. Het beginpunt is verontrusting die door de media wordt uitvergroot. Zowel de bladen als de tv programma’s worden uitsluitend nog gevuld met meningen. Het is gekakel aan de dorpspomp. Deze particuliere opvattingen van opiniemakers zo rondbazuinen is gevaarlijk. Daarnaast nemen de mainstream media elkaars gekakel voornamelijk over. Het maakt niet uit welke krant of tv programma je informeert maar je krijgt steevast dezelfde verwarde verhalen over Rusland en/of Poetin.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar https//:www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Stan van Houcke werkte lange tijd bij VPRO-radio, en was daarvoor onder andere actief bij STAD Radio Amsterdam. Hij verwierf landelijke bekendheid in 1980 met een live-verslag over de rellen rond de inhuldiging van koningin Beatrix. Via de VARA-radio was hij die dag samen met Hanneke Groenteman te horen. Het duo veroorzaakte nogal wat opschudding met de volgens sommigen tendentieuze berichtgeving, naar aanleiding waarvan het Gereformeerd Politiek Verbond Kamervragen heeft gesteld.

Van 1984 tot 1993 was hij veelvuldig te horen op de VPRO-radio, onder meer als (mede-)presentator van Het Gebouw.

10 Waarom kun je in sommige landen beter geen duim omhoog steken? (2/5)

15 apr. 2014

Je duim omhoog steken als iets je bevalt, een rondje maken met je duim en wijsvinger om te laten weten dat het goed met je gaat of je middelvinger omhoog steken om te laten weten dat iemand op kan rotten. Handgebaren komen goed van pas als woorden tekort schieten, maar dat ze ook tot grote misverstanden kunnen leiden laat professor Hamelink in dit college zien.

11 Over de onafhankelijkheid van de media; Coen de Jong en Cees Hamelink

21 okt. 2017

Hoe gaat de media om met de berichtgeving rond oorlog en terrorisme en hoe onafhankelijk zijn de media?

De media zouden een tegenkracht moeten zijn tegenover de overheid en regeringen. Dat lukt ze niet altijd, omdat zij volgens Hamelink ook in dienst zijn van die overheden of andere economische machten.
“We moeten als burgers tegen de klippen op blijven vasthouden aan de wens om een onafhankelijke media, want de vrijheid van de media is absoluut essentieel.”

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; ga naar www.cafeweltschmerz.nl/doneer/

Cees Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten. Ook was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

12 Waarom lukt het niet de digitale kloof tussen arm en rijk te dichten? (3/5)

16 apr. 2014

De Verenigde Naties wil dat zestig procent van de wereldbevolking in 2015 toegang heeft tot het internet. Nu kunnen iets minder dan vier op de tien mensen online. Voornamelijk ontwikkelingslanden zouden moeten investeren om meer mensen van internet te voorzien. Professor Hamelink vraagt zich in dit college af of toegang tot het internet leidt tot meer gelijkheid in de wereld.

13 Wat moeten we doen als kranten oproepen tot genocide? (1/5)


Back to menu

14 apr. 2014

Het jaar 1994 is een zwart jaar in de Rwandese geschiedenis. In een periode van honderd dagen worden er 500.000 tot één miljoen Rwandezen, voornamelijk Tutsi’s, vermoord. De meeste moorden worden gepleegd door de Hutu’s, de grootste bevolkingsgroep in Rwanda. Professor Hamelink laat zien welke rol de media speelden in deze genocide.

14 We zijn onwaarschijnlijke leugenaars, we liegen dat we barsten 3; Coen de Jong en Cees Hamelink

Back to menu

17 dec. 2017

“Dat we liegen is maar goed ook, want anders gaat het waarschijnlijk helemaal mis. Iedereen liegt, maar je moet daar wel een balans in vinden anders gaat het helemaal mis. Als we authentiek met elkaar willen praten, dan zouden we eerst met elkaar moeten overleggen wat we doen met onze bedrieglijkheid.”
 
Cees Jan Hamelink is emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media.
 
“Communicatie is altijd wel gebrekkig geweest, maar in deze digitale tijd is het wat moeilijker geworden. Communiceren is de kern van ons bestaan maar hebben we altijd moeizaam moeten leren. Als we niet communiceren overleven we niet. Een groot deel van onze communicatie gebeurd non-verbaal. De huidige generatie is digitaal opgegroeid, bouwt alleen maar aan ongegeneerde egodocumenten en is niet meer in de ander geïnteresseerd.”
 
IMPORTANT CONTENT

15 Cees Hamelink – 9/11 is geframed als een ‘oorlogsmisdaad’

8 jul. 2017

Hoe betrouwbaar is het nieuws? Studium Generale Delft. 29 sep. 2016 Met Cees Hamelink en Janneke Monshouwer. Interviewer: Coen Vermeeren

16 Oud-hoogleraar Ton Derksen: ik besef nu pas hoe Lucia de Berk leed

2 apr. 2014

De film over Lucia de Berk, Lucia de B., gaat donderdag in première. Het is het verhaal over de nachtzuster die in 2004 onterecht werd veroordeeld voor moord op baby’s en bejaarden. In 2010 werd ze alsnog vrijgesproken.
 
De Nijmeegse oud-hoogleraar Ton Derksen is een van de mensen die Lucia destijds vrij kregen nadat ze al 6 jaar onterecht in de cel zat. Door zijn boek kwam de zaak weer voor de rechter. Derksen heeft de film al gezien.
 
‘Ik vond het een heel mooie film. Wat het voor mij zo mooi maakte, is dat ik het lijden van haar voor het eerst eigenlijk goed besefte. Ik heb altijd geprobeerd mij niet te richten op de persoon zelf. Ik heb nooit kennis met haar willen maken, juist om er blanco tegenover te staan. En achteraf zie ik dat het heel verstandig is geweest. Ik zou veel te geëmotioneerd zijn geraakt’, aldus Derksen.Oud-hoogleraar Ton Derksen: ik besef nu pas hoe Lucia de Berk leed

17 We hebben in de wereld te maken met roekeloze en onervaren types; Coen de Jong en Kees van der Pijl

5 jan. 2018

We hebben te maken met roekeloze en onervaren types, waar Trump een voorbeeld van is. Alle ontwikkelingen in de geschiedenis hebben zich van het Westen naar het Oosten begeven. Het verstand en de ratio keert zich nu af van het westen naar het Oosten lijkt het.
 
Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. Doneren kan ook via crypto-currencies; https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/
 
Kees van der Pijl is emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de universiteit van Sussex. Van der Pijl gaat met een grote frequentie samen met historicus Coen de Jong op de internationale verhoudingen en de mogelijke consequenties voor de Europese samenleving.
 
“We zitten op een breukvlak en je voelt dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan. En alle keren in de geschiedenis dat zoiets heeft plaatsgevonden is dat gepaard gegaan met oorlog. Het is niet alleen een economische crisis, maar ook een strijd tussen de opkomende krachten en de verdwijnende krachten. Het niveau van de bewapening die de afgelopen periode werd opgebouwd is zo gigantisch, dat het levensbedreigend is voor het voortbestaan van de mensheid op aarde.”

18 Fraude in de rechtspraak; Hans Moll en Ton Derksen

21 jan. 2018

Baybasin blijft levenslang zitten op grond van vervalste en gemanipuleerde bewijslast. Opnieuw een aflevering over de gerechtelijke ‘dwaling’ in de zaak Baybasin. (Een tweede aflevering in de serie over de rechtstaat Nederland)
 
Afgelopen zomer 2017, verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig door de verdediging gereageerd. Deze heeft vooral de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren. Het is overtuigend bewezen dat er geknoeid werd met de taps.
Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, ‘Rammelende argumenten voor de Hoge Raad’.
 
Café Weltschmerz is niet rechts of links maar onafhankelijk. Dat is uitsluitend mogelijk met uw hulp. Doneer ons of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer/
 
Ton Derksen was hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schrijft boeken over mogelijke justitiële dwalingen als gevolg van manco’s bij de werkwijze en de bewijsvoering van het Openbaar Ministerie in Nederland. De laatste jaren heeft hij naam gemaakt door zijn activiteiten om tot herziening te komen van de zaak-Lucia de Berk. Zijn boek Lucia de Berk: reconstructie van een gerechtelijke dwaling zorgde voor een omslag in het denken over de zaak-Lucia de B. en uiteindelijk tot haar vrijlating. Hij gaf colleges over bewustzijn, seminars over evolutionaire kenleer en cursussen aan het Openbaar Ministerie en de Politieacademie. In het boek De ware toedracht onderzoekt hij de Puttense moordzaak, de Deventer moordzaak, de moordzaken Dorothea van Wijlick, Ina Post, Kevin Sweeney en het ‘Drontense Bos’. In alle zaken zijn volgens Derksen de verkeerde personen veroordeeld. In zijn boek Verknipt bewijs schrijft hij over Baybasin die volgens hem ten onrechte veroordeeld is.

19 OBA Live, 16 maart, Ton Derksen


Back to menu

Live gestreamd op 16 mrt. 2017

OBA – Openbare Bibliotheek Amsterdam

Theodor Holman ontvangt wetenschapsfilosoof Ton Derksen met zijn nieuwste boek ‘Onschuldig vast’. Door aanhoudend onderzoek van Ton Derksen zijn er de laatste jaren een groot aantal gerechtelijke dwalingen aan het licht gekomen, waarbij onschuldige mensen vele jaren achter de tralies bleken te zitten. Voorbeelden daarvan zijn Lucia de B., Ina Post, de vermeende daders van de Puttense moordzaak, van de Schiedammer Parkmoord en van de Hilversumse showbizzmoord. In zijn boek ‘Onschuldig Vast’ stelt Ton Derksen zich de vraag hoeveel mensen er nu nog ten onrechte gevangen zitten. Het antwoord is schokkend en ernstig verontrustend.’Onschuldig vast’ is uitgegeven bij ISVW.

Elma Drayer bespreekt de ‘Getekende Brieven’ van Peter Vos (1935-2010), de beroemde tekenaar voor oa. Vrij Nederland. Vos was niet alleen de ‘beste tekenaar van Nederland’ (volgens collega Peter van Straaten) maar ook een fervent briefschrijver. Ook bezocht Elma Drayer de tentoonstelling met werk van Peter Vos die te zien is in het Haagse Gemeentemuseum, ‘De jonge virtuoos Peter Vos’, die daar nog tot 21 mei te zien is.

Onno Blom bespreekt de nieuwe editie van ‘De laatste deur’ van Jeroen Brouwers, het magnum opus over zelfmoord in de letteren.Het is een ingrijpend herziene en zeer uitgebreide editie van het dertig jaar geleden verschenen werk. Brouwers karakteriseert uiteenlopende figuren als François Haverschmidt (Piet Paaltjens), Menno ter Braak, Halbo Kool, Jan Emmens, Jan Arends, Dirk de Witte, Jan Emiel Daele, Jotie T’Hooft en tal van anderen. Deze nieuwe editie bevat ook levensgeschiedenissen van overledenen in de laatste jaren: Adriaan Venema, Anil Ramdas, Nanne Tepper, Joost Zwagerman en Wim Brands.

20 Oud-rechter Frank Wieland bespreekt de huidige toestand van onze rechtsstaat: Er moet iets gebeuren

Back to menu

24 jan. 2020

Paul van Liempt gaat in gesprek met Frank Wieland, oud-rechter die sinds de levenslange veroordeling van Holleeder met pensioen is. Ze spreken over de huidige toestand van onze rechtsstaat en het kritische rapport van de visitatiecommissie. Is het tijd voor een ommekeer?

Wieland is kritisch en neemt geen blad voor de mond. De gehele breedte van het rechtssysteem is onderwerp van discussie en er moet iets gebeuren: “Het duurt tussen de 9 en 12 maanden voordat een zaak door de rechtbank wordt behandeld, na het plegen van een feit. Als je in hoger beroep gaat, komt er nog eens anderhalf jaar bij.” Waar ligt het probleem? Het is volgens Wieland onder meer een geldkwestie. Des te meer vindt hij het onbegrijpelijk dat er 200 miljoen, mede in handen van de Raad voor de rechtspraak, verdwenen is aan een mislukt project. Vindt Wieland de kritiek van een gebrek aan zelfreflectie bij rechters terecht? En functioneert het OM naar behoren? Wieland vertelt het bij Voor de Ommekeer.

Gespreksonderwerpen
1:23 Bent u een liefhebber van uw werk geweest?
6:09 Hoe bent u rechter geworden?
12:18 Er kwam een kritisch rapport uit van de visitatiecommissie. Bent u het daarmee eens?
13:54 “Als er te weinig geld is om meer rechters aan te nemen, dan blijven we nog lang naar elkaar wijzen. Daar schieten we weinig mee op,”
14:02 Is de Raad voor de rechtspraak veel te verwijten?
16:44 Staat de rechtsstaat onder druk?
21:04 Is de kritiek dat rechters te weinig zelfreflectie hebben terecht?
26:20 Functioneert het OM op de juiste manier?
31:51 “De ommekeer zou moeten bestaan uit het inzicht in de politiek dat justitie niet een element is van de rechtsstaat waar op bezuinigd moet worden. Er moet geld bij.”
33:16 Wat moet er gebeuren als er geen geld bij kan?
37:15 “En je zet de deur wagenwijd open voor advocaten die een rol krijgen die meer inhoudt dan de zuivere hulp aan het slachtoffer, dan zeg ik: dan ben je idioot bezig.”

Voor de Ommekeer TV is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek. Het is onderdeel van platform Voor de Ommekeer, dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering.

21 Was de holocaust een vooropgezet plan? (1/5)

21 apr. 2014

‘Arbeit macht frei’ is de tekst die prijkt op de toegangspoort van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Tussen 1942 en 1945 worden hier ruim één miljoen mensen vermoord. Achteraf blijken er tientallen vergelijkbare kampen in en om Duitsland te bestaan. In dit college vertelt dr. Bart van der Boom over het ontstaan van deze gruwelijke vernietigingskampen.

22 – (5/5) Waarom vindt Nederland het zo moeilijk om sorry te zeggen voor Rawagede en Srebrenica?

Back to menu

29 apr. 2016

Wij ‘betreuren’ wat er gebeurd is. Of: ‘wij voelen mee’ met de nabestaanden. Het klinkt meelevend, maar het zijn zorgvuldig gekozen woorden om het woord ‘excuses’ vooral te vermijden. Waarom Nederland zo huiverig was om dat woord uit te spreken in het geval van Rawagede en Srebrenica en of dit wel terecht is hoor je in dit college. “Sorry seems to be the hardest word”, zong Elton John ooit, maar volgens Rianne Letschert (Tilburg University) hoeft dat helemaal niet zo moeilijk te zijn!
 
Deze week in Universiteit van Nederland: Rechtsgeleerde prof. dr. mr. Rianne Letschert Wie college volgt van Rianne Letschert (Tilburg University) krijgt niet alleen een inkijkje in het internationale recht vanuit literatuuronderzoek, maar krijgt ook verhalen uit eerste hand over hoe internationale tribunalen werken en welke alternatieve vormen van rechtspraak er allemaal bestaan. Ze reist de hele wereld over, maar had gelukkig de tijd om bij ons te spreken over wat haar drijft: de positie van slachtoffers in het internationale recht.
 
 

23 – (3/5) Waarom zijn internationale oorlogstribunalen niet altijd een goed idee?

Back to menu

“Een tribunaal is de beste manier om de daders te berechten”, zei premier Mark Rutte na de MH-17-ramp. Dat klinkt natuurlijk mooi en hoopvol – zeker voor de nabestaanden – maar Rianne Letschert (Internationaal recht en victimologie, Tilburg University) legt je in dit college uit waarom een tribunaal nooit aan de hooggespannen verwachtingen voldoet. Waar dat aan ligt en of er een alternatief is, hoor je in dit college.
——————————————————————————————–
Deze week in Universiteit van Nederland: Rechtsgeleerde prof. dr. mr. Rianne Letschert Wie college volgt van Rianne Letschert (Tilburg University) krijgt niet alleen een inkijkje in het internationale recht vanuit literatuuronderzoek, maar krijgt ook verhalen uit eerste hand over hoe internationale tribunalen werken en welke alternatieve vormen van rechtspraak er allemaal bestaan. Ze reist de hele wereld over, maar had gelukkig de tijd om bij ons te spreken over wat haar drijft: de positie van slachtoffers in het internationale recht.

24 – (4/5) Waarom kan het soms beter zijn om een dader niet te vervolgen?


Back to menu

28 apr. 2016


Je rechtvaardigheidsgevoel zegt je: daders moet je berechten. Altijd. Maar wat doe je als er zoveel slachtoffers en zoveel daders zijn, dat er niet genoeg rechters zijn om iedereen te berechten, zoals bijvoorbeeld na de genocide in Rwanda? Mag een gemeenschap dan zelf beslissen hoe ze omgaan met een dader? Ook als dat betekent dat een dader vrijuit gaat als hij of zij excuses aanbiedt? Na dit boeiende college van Rianne Letschert (Tilburg University) kijk je gegarandeerd met een andere blik naar dit probleem!
——————————————————————————————–
Deze week in Universiteit van Nederland: Rechtsgeleerde prof. dr. mr. Rianne Letschert Wie college volgt van Rianne Letschert (Tilburg University) krijgt niet alleen een inkijkje in het internationale recht vanuit literatuuronderzoek, maar krijgt ook verhalen uit eerste hand over hoe internationale tribunalen werken en welke alternatieve vormen van rechtspraak er allemaal bestaan. Ze reist de hele wereld over, maar had gelukkig de tijd om bij ons te spreken over wat haar drijft: de positie van slachtoffers in het internationale recht.
 

25 The Peeing Blind Man (Magiichalo Special)

Back to menu

A man fake pees on river riders and they don’t even know their being filmed.