The downward spiral

Seek Revenge. Desire to win at all costs. Obsessed with others in a negative manner. Codependent in a damaging relationship. Hurting yourself. Much easier. But better If I’m going down, then you’re going down with me. Get a couple of students to share what they think this kind of interaction looks like. (time permitting)

A situation that is getting worse very quickly, and which is difficult to control

Cambridge Dictionary

1 Mr. Frank Visser & nieuwe TV-rechter Reinier Groos over SBS-programma ‘Wordt u al geholpen?’ | Op1

Back to menu

27 aug. 2020

 
Als Rijdende Rechter boog hij zich jarenlang over soms de meest absurde burenruzies en alledaagse conflicten. Mr. Frank Visser is een man met een missie: gewone burgers bijstaan in conflicten. Dat doet hij ook in z’n nieuwe SBS-programma: ‘Wordt u al geholpen?’ Daarover is Visser te gast bij Op1, met de nieuwe TV-rechter Reinier Groos!
 
 

2 Rijdende Rechter: duurdere proceskosten een schand – RTL LATE NIGHT

Back to menu

14 jan. 2014

Als de Rijdende Rechter ziet Mr. Frank Visser talloze uit de hand gelopen burenruzies en andere te beslechten vetes voorbij komen. En wat hem betreft houdt hij dat tot zijn negentigste vol. Want in tegenstelling tot zijn programma is er in de rechtszaal nog nauwelijks plek voor ‘de gewone man’ omdat de regering procederen steeds duurder maakt. Een schande, volgens Mr. Visser. Aan tafel bij Humberto fulmineert hij er lustig op los.
 
Remco K
Deze man begrijpt hoe slecht en vernederend ons systeem kan zijn voor de minima, het is een boetemaatschappij waarin wij leven.
Anne Marie Van Dierendonck
Hij heeft groot gelijk . het is voor de rijkemensen. En niet voor normale burgers die hardt werken
Nick van Zuijlen
Meester visser for president!
 
Visser
Waar zouden die ‘verwarde’ mensen toch opeens vandaan komen..
chinesecrestedsbycat
Zo gelijk deze RECHTER !

3 Mr. Visser geschokt door conflicten

Back to menu

In ‘Mr. Frank Visser rijdt visite’ helpt de tv-rechter mensen met een juridisch probleem waar ze zelf niet meer uitkomen en dat gaat hem niet altijd in de koude kleren zitten… Het programma begint maandag 9 januari om 21.30 uur op SBS6.
 
Jaroslav
Mr visser for president!

4 De Rijdende Rechter – De verkeerde verkeersknip (18-11-2002)

Back to menu

5 mrt. 2022

De Rijdende Rechter, gepresenteerd door Mieke van der Weij, waarin rechter mr. Frank Visser uitspraak doet in een conflict. De zaak wordt ter plaatse beoordeeld, er volgt een hoorzitting en de zaak wordt later in de rechtszaal (de studio) gevonnist. De uitspraak is bindend en hoger beroep is niet mogelijk en alle partijen gaan vooraf akkoord. In deze aflevering: De Verkeerde Verkeersknip.

1. Bewoners Kraakselaan 147-157 wonen aan een parallelweggetje van de Kraakselaan te Doesburg. Dit parallelweggetje, dat met klinkers is bestraat, is slechts 2.34–2.10 meter breed en grenst direct aan hun voortuinen (geen trottoir).

2. Om de hoek is de Wilhelminastraat gelegen (rijbaan ongeveer 5,50 meter breed), die weer uitkomt op de Van Kinsbergenstraat (rijbaan 3.80 meter breed). Deze twee straten hebben wel trottoirs.

3. Een langs de achtertuinen van de Wilhelminastraat lopend, half verhard pad komt aan de ene zijde uit op de Van Kinsbergenstraat en aan de andere zijde op het parallelweggetje.

4. Het hiervoor bedoelde pad is ongeveer 12 jaar geleden zo neergelegd, dit om de achtertuinen van de Wilhelminastraat bereikbaar te maken voor auto’s. Een aantal bewoners van de Wilhelminastraat heeft vervolgens een carport of andere autostalling in hun achtertuin gebouwd.

5. Alle hiervoor bedoelde wegen zijn eigendom van Gemeente Doesburg en feitelijk toegankelijk voor alle verkeer.

6. Ongeveer in het midden van het hiervoor bedoelde pad is een zogenaamde verkeersknip aangebracht, waardoor autoverkeer over het pad de verdere doorgang versperd wordt. Er is dus geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Dat heeft tot gevolg dat het autoverkeer dat de Wilhelminastraat achterom wil bereiken voor een deel via het parallelweggetje en voor een deel via de Van Kinsbergenstraat in en uit moet rijden. Momenteel rijdt het merendeel via het parallelweggetje.

7. Nadat Bewoners Kraakselaan 147-157 hadden geklaagd over verkeersoverlast hebben B&W; van Gemeente Doesburg aanvankelijk laten weten niet onwelwillend te staan tegenover het terugplaatsen van de verkeersknip in de richting van het parallelweggetje, waarna het achterom komende verkeer alleen nog via de Van Kinsbergenstraat zou kunnen rijden. De Wijkraad Noordelijk Molenveld kon zich hiermee verenigen.

8. Nadat bewoners van de Wilhelminastraat en de Van Kinsbergenstraat daartegen protest hadden aangetekend is een inspraakavond gehouden, waar Bewoners Kraakselaan 147-157 niet zijn verschenen. Uiteindelijk hebben B&W; van Gemeente Doesburg besloten de zaak te laten zoals die is en de verkeersknip dus niet te verplaatsen.

9. Blijkens de aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom 1996 van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek dient een rijbaan bij tweerichtingsverkeer (zoals over het parallelweggetje), bij een geringe verkeersfunctie over een korte afstand minimaal 3.50 meter breed te zijn.

5 Bewoners zijn RADELOOS door WATEROVERLAST! | Mr. Frank Visser doet uitspraak

Back to menu

6 mei 2022

Mr. Frank Visser doet uitspraak is te zien op SBS6! Bekijk alle afleveringen op KIJK.nl: https://bit.ly/3m1sgn5
 
OVER Mr. Frank Visser doet uitspraak: In Mr. Frank Visser doet uitspraak lost mr. Frank Visser samen met Viktor Brand hoogoplopende kwesties en conflicten op voor de gewone man en vrouw in Nederland. Van winkeleigenaar tot ambtenaar en verkoper: mr. Visser en Viktor Brand doen er alles aan om conflicten op te lossen.

6 “Het is een overwinning” l Mr. Frank Visser doet uitspraak

Back to menu

13 mrt. 2019

Mr. Frank Visser doet uitspraak is te zien bij SBS6. Bekijk alle afleveringen op de website: www.sbs6.nl/mrfrankvisserdoetuitspraak.
 
OVER Mr. Frank Visser doet uitspraak In Mr. Frank Visser doet uitspraak lost Mr. Frank Visser samen met Viktor Brand hoogoplopende kwesties en conflicten op voor de gewone man en vrouw in Nederland. Van winkeleigenaar tot ambtenaar en verkoper: mr. Visser en Viktor Brand doen er alles aan om conflicten op te lossen.

7 Man On Stretcher Rolls Into Lake

10 mei 2011

Disabled cyclist with broken leg had a bicycle accident at the park. He is lying on a stretcher with a cast on his foot outside of an ambulance truck, when the paramedic asks if nice people passing by will help her wheel the man on the bed back to the truck. As they are wheeling him, the man motions towards his bicycle glove that he had dropped, and asks prank victims to reach down and grab it. Right then, the stretcher loses complete control and rolls into the lake, to horrified prank victims who dive in to save him!
 
A presentation of JustForLaughsTV, the official Just For Laughs Gags YouTube channel. Home of the funniest, greatest, most amazing, most hilarious, win filled, comedy galore, hidden camera pranks in the world!

.

8 New Age Daycare Keeps Its Kids In Cages

3 feb. 2020

Kids need to know early that their actions have consequences. These cages aren’t prisons; they’re a cube-shaped lesson!
 
Filmed in Montreal, Quebec 

Welcome to the world-famous channel, where we pull public pranks on unsuspecting Montreal residents and tourists.