The judge

A person who is in charge of a trial in a court and decides how a person who is guilty of a crime should be punished, or who makes decisions on legal matters:

A British high-court judge
A US Supreme Court judge

More examples

The judge reminded the witness that she was under oath.
The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.
In Britain, judges wear white wigs in court.
She wrote an article attacking the judges and their conduct of the trial.
He shouted abuse at the judge after being sentenced to five years imprisonment.

1 Kijken in de ziel rechters. Wachters van de wet aflevering 1.

2 Kijken in de ziel rechters. De verdachte aflevering 2.

Gepubliceerd op 27 feb. 2016

3 Kijken in de ziel rechters Straf

Back to menu

Gepubliceerd op 27 feb. 2016

4 Kijken in de ziel rechters Twijfels aflevering 4

Back to menu

Gepubliceerd op 27 feb. 2016
 

5 Kijken in de ziel rechters De buitenwacht aflevering 5

Gepubliceerd op 28 feb. 2016
 

6 De Kinderrechter

13 aug. 2013

De Kinderrechter is een onthullende documentaire van Meral Uslu en Maria Mok. De filmmakers kregen een unieke toestemming om te filmen achter de schermen van kinderrechtzittingen. Kinderrechters beslissen dagelijks over het lot van jonge delinquenten en slachtoffers van huiselijk geweld en verwaarlozing. Een complexe wereld vol dilemma’s, waarin het belang van het kind niet of nauwelijks eenduidig is vast te stellen. De camera volgt een zestal Nederlandse kinderrechters en hun jeugdige cliënten in de rechtszaal, in de gangen en de lift die vanuit het cellencomplex naar de rechtszaal leidt. De officier van justitie bespreekt de strafbare feiten en de gedaagden en hun vertegenwoordigers, ouder, advocaat of gezinsvoogd vertellen hun kant van de zaak. De kinderrechter doet vervolgens uitspraak.

7 – Kijken In De Ziel (NTR) – Strafpleiters – #3 De rechter

 

31 dec 2023

De taakverdeling bij een strafproces is duidelijk. Het is aan de rechter om de argumenten van beide partijen te wegen. De taakverdeling bij een strafproces is duidelijk: de officier van justitie klaagt aan en de advocaat behartigt de belangen van zijn client. Het is aan de rechter om de argumenten van beide partijen te wegen. Staat de rechter daarmee boven de partijen? En maakt het eigenlijk verschil welke rechter je als verdachte tegenkomt? Straft het ene hof strenger dan het andere? En zou juryrechtspraak eigenlijk niet veel beter zijn?

Bron: NTR

Uitgezonden op 23 mei 2011.

8 Kijken In De Ziel (NTR) – Strafpleiters – #4 Schuld en boete

 

31 dec 2023

Het recht wordt elke dag opnieuw gemaakt. Er komen voortdurend nieuwe wetten bij, die inspelen op veranderingen in de maatschappij. En dat is ook in de rechtszaal merkbaar. Het recht wordt elke dag opnieuw gemaakt. Er komen voortdurend nieuwe wetten bij, die inspelen op veranderingen in de maatschappij. En dat is ook in de rechtszaal merkbaar. Tot voor kort was de langste tijdelijke gevangenisstraf twintig jaar, inmiddels is dat dertig jaar. Maar heeft het eigenlijk zin om mensen lang te straffen? Bestaat levenslang nou wel of niet in Nederland? En hebben geavanceerde opsporingsmethoden via DNA geleid tot eerlijker processen?

Bron: NTR

Uitgezonden op 30 mei 2011.

9 – Theo Hiddema – OOG in OOG. Hiddema doet een boekje open!

 
30 nov 2017
 
Sven Kockelmann ontvangt een prominente gast uit binnen- of buitenland. Politici, topbestuurders, sporters: ze worden scherp ondervraagd in een één-op-één-gesprek.

10 Hoe werd er recht gesproken voordat er rechters waren? (1/5)

20 jan. 2014

In primitieve samenlevingen zoals bij de oude Germanen werden geschillen beslecht door de oudste vrouw onder een dikke boom in het dorp. De oude vrouw had alle wijsheid in pacht om te oordelen wat er in haar dorp door de beugel kon. Professor Schutgens laat zien hoe de rechtspraak zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot een instituut van goed opgeleide rechters die aan de hand van wetboeken een oordeel vellen.

9 – (5/5) Hoe bepaalt een rechter wat de waarheid is?

9 dec. 2016


Rechters, het zijn net mensen. En ze hebben een zware taak: oordelen over situaties waar ze zelf niet bij zijn geweest. Hoe komt een rechter tot zijn of haar oordeel? Hoe bepaal je of een verdachte de waarheid spreekt? Wat mag je volgens de wet doen om achter de waarheid te komen en wat gebeurt er in de praktijk? Hoogleraar Straf(proces)recht Lonneke Stevens (Vrije Universiteit) zet je in dit college op de stoel van de rechter en geeft je een lesje in waarheidsvinding.

——————————————————————————————–
 
Deze week in Universiteit van Nederland: prof.dr. Lonneke Stevens
 
Rechtsgeleerde
 
Het beroep van een rechter is niet makkelijk. Want hoe bepaal je nou wat waar is en wat niet? Lonneke Stevens (Hoogleraar Straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit) onderzoekt rechters dat in de praktijk doen en of er manieren zijn om er nog beter in te worden.
 
Meer weten? Klik hier voor meer informatie! http://www.universiteitvannederland.n…
 
——————————————————————————————–
 
Over de Universiteit van Nederland: De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.
 
Een opname bijwonen? Dat kan! Vier avonden per maand nemen we colleges op in Club AIR, Amsterdam, en jij kunt daarbij zijn. Tijdens zo’n avond nemen we vijf colleges van een kwartier op, gevolgd door Q&A en meet and greet (want tegen die tijd is de hoogleraar een rockster). Een echte aanrader! Voor tickets en meer info ► http://www.universiteitvannederland.n…
 

10 Hoe werd er recht gesproken voordat er rechters waren? (1/5)

20 jan. 2014

In primitieve samenlevingen zoals bij de oude Germanen werden geschillen beslecht door de oudste vrouw onder een dikke boom in het dorp. De oude vrouw had alle wijsheid in pacht om te oordelen wat er in haar dorp door de beugel kon. Professor Schutgens laat zien hoe de rechtspraak zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot een instituut van goed opgeleide rechters die aan de hand van wetboeken een oordeel vellen.

11 Wat kan een rechter doen tegen vrijgezelle vastgoedondernemers die een maas in de wet vinden? (3/5)

22 jan. 2014

We hebben allemaal een hekel aan die beruchte blauwe envelop op de mat. Sommige mensen verzinnen allerlei creatieve oplossingen om onder het betalen van belasting uit te komen. Van verhuizen naar een belastingparadijs tot advies inwinnen bij een slimme belastingadviseur. Soms heeft dit de meest bizarre, maar rechtsgeldige constructies tot gevolg. Hoe kan een rechter er in zo’n geval voor zorgen dat de fiscus niet achter het net vist?

12 Wanneer mag een rechter de wet negeren? (4/5)

 

23 jan. 2014

Wat als een strafrechter een moordenaar veroordeelt, maar niet kan voorkomen dat de erfenis van het slachtoffer toch naar de moordenaar gaat? Soms kan dan het privaatrecht nog uitkomst bieden. Anders dan de strafrechter kan de burgerlijke rechter ook betekenis hechten aan het ongeschreven recht, de zogenoemde maatschappelijke betamelijkheid. Professor Schutgens laat in dit college zien hoe het geld via deze constructie alsnog bij de rechtmatige erfgenamen terecht komt.

13 Interview Recht in Beeld – Prof. dr. C.W. Maris

8 mei 2013

Interview met prof. CW Maris over de cursus Rechtsfilosofie: Welke positie neemt het recht in tussen macht en rechtvaardigheid? In hoeverre heeft de rechter de vrijheid af te wijken van de wet ? Dreigt dan niet de willekeur van politieke rechtspraak? Of is hij dan gebonden aan bovenwettelijke rechtvaardigheid? Wat houdt die rechtvaardigheid in? Mag de staat bijvoorbeeld ingrijpen in de marktvrijheid om materiële gelijkheid te bevorderen? Hebben de mensenrecht universele geldigheid?

14 – 10% van de rechtspraak gaat fout!; Arno Wellens en Ton Derksen

11 mrt. 2018

10% van de rechtspraak gaat fout, wat geëxtrapoleerd neerkomt op jaarlijks ca. 1500 mensen die ten onrechte ernstig gestraft worden voor zaken die zij niet deden, of nog vrijlopen voor zaken die zij wel deden. Over de check and balances in de rechtspraak. Hoe kunnen wij de fouten die gemaakt zijn corrigeren? De kracht van een rechtstaat is niet de blunder die wordt gemaakt maar de wijze waarop deze hersteld wordt.
 
Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering: NL23 TRIO 0390 4379 13. https://www.cafeweltschmerz.nl/doneer
 
Volgens Wetenschapsfilosoof Ton Derksen is het erger om onschuldig vast te zitten, dan ten onrechte vrij rond te lopen. Als samenleving kies je voor de bescherming van burgers die niet ten onrechte vast zitten. Kiezen om grofmazig mensen op te sluiten, omdat men denkt daarmee ook terroristen vast te zetten is volgens Derksen geen optie. Ton Derksen is o.a. bekend van de zaak van Lucia de Berk.

15 Prof. mr. Stijn Franken | Juridisch bewijs

11 mei 2015

Strafrechtadvocaat en hoogleraar straf(proces)recht prof. mr. Stijn Franken (Strafrecht, UU) over bewijs in de rechtspraak.Hoe verhoudt juridisch bewijs zich tot wetenschappelijk bewijs? In hoeverre is het vinden van de waarheid een doelstelling van het strafproces? Wat zijn daarbij de rollen van de deelnemers aan het strafproces, zoals de officier van justitie, de rechter en de advocaat? Hoe zijn dwalingen zoals de zaken omtrent de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak en de strafzaak tegen Lucia de Berk te verklaren? Prof. mr. Stijn Franken licht een tipje van de sluier op.
 
Deze lezing is onderdeel van de lezingenserie ‘Bewijs het maar!’ van Studium Generale, voorjaar 2015, over bewijs in verschillende vakgebieden, van wiskunde tot journalistiek. Meer info over de serie, en de andere lezingen terugkijken? Ga naar: http://www.sg.uu.nl/programma/voorjaa…
 
Lees hier het blog naar aanleiding van de lezing: http://www.sg.uu.nl/nieuwsblog/2015/0…
 
© Copyright Studium Generale Doorplaatsen uitsluitend met toestemming en onder vermelding van link en Studium Generale.

16 Hoorcollege Vrijheid – Prof. dr. C.W. Maris

8 mei 2013

Huiscollege over gelijke individuele VRIJHEID als fundamenteel politiek beginsel. Houdt de vrijheid van meningsuiting ook de vrijheid in om discriminerende meningen te uiten?

17 Instant Taxi Prank

Back to menu

6 apr. 2011
 
Policemen places a taxi sign on a car and a girl immediately hops in. Smart man takes her away. A presentation of the Just For Laughs Gags. The funny hidden camera pranks show for the whole family. Juste pour rire les gags, l’émission de caméra caché la plus comique de la télé!