If the words don’t add up, it’s usually because the truth wasn’t included in the equation

Als de woorden niet kloppen, is dat meestal omdat de waarheid niet in de vergelijking is opgenomen.

1 De verloren kinderen van Calcutta Station | Volledige documentaire

Back to menu

 

Terwijl India een record economische groei en nationale welvaart doormaakt, blijven 100.000 kinderen dakloos en op straat. Velen zoeken onderdak in de treinstations van de stad, met name in Sealdah, in het hart van Calcutta. Weglopers, wezen, kinderen die door hun ouders in de steek zijn gelaten, simpelweg te arm om voor hun eigen kinderen te zorgen, deze kinderen moeten vechten om te overleven.

The lost children of Calcutta Station

As India experiences record economic growth and national prosperity, 100,000 children remain homeless and on the streets. Many seek shelter in city railway stations, particularly in Sealdah, in the heart of Calcutta. Runaways, orphans, children abandoned by their parents, simply too poor to care for their own children, these children have to fight to survive.

2 Successful Liposuction Prank