When hell freezes over

If you say that something will happen when hell freezes over, you mean that it will never happen.

Cambridge Dictionary

Informal not polite used to say that something will never happen

Longman Dictionary

The Crow and the

Sell your soul

Stab someone

No shame

Carrying coals

Cast pearls before

Current page

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren.
Ook de variant als Pasen op een vrijdag valt komt voor.
Dat betekent eveneens ‘nooit’, want Eerste Paasdag valt altijd op een zondag.
Een synoniem van deze uitdrukkingen is met sint-juttemis.

Those who say that something will happen if Easter and Pentecost fall on the same day, mean that something will never happen.
The variant if Easter falls on a Friday also occurs.
That also means ‘never’, because Easter Sunday always falls on a Sunday.
A synonym of these expressions is ‘When hell freezes over’

Vandaag, morgen, met Sint-Juttemis.
Today, tomorrow, till hell freezes over.

Ik zetje pas met sint-juttemis weer neer.
I’m not putting you down until the cows come home.

Baby in a Car Seat Gets Thrown Around Prank

The Crow and the

Sell your soul

Stab someone

No shame

Carrying coals

Cast pearls before

Current page