A strange twist

Een rare kronkel

Strange

Something that is strange is unusual or unexpected, and makes you feel slightly nervous or afraid. […]

Twist

A twist in something is an unexpected and significant development. […]

Collins Dictionary

Evil does exist

Cart before horse

Current page

Row short oars

Unfair assistance

Indefensible

Head in the sand

Struggling like a devil in a holy water basin

Struggling like a devil in a holy water basin.

Onderstaande video’s zijn een illustratie van ‘Zich weren als de duivel in een wijwatervat’.

De eerste video toont hoe de uitgever van de bestseller ‘Echte mannen eten geen kaas’, het boek van Maria Mosterd, in een onmogelijke positie komt om  vol te houden dat het een waargebeurd verhaal is.

13 opeenvolgende video’s tonen hoe mensen tegenover elkaar staan, hoewel het helder en duidelijk is dat het boek fictie is.

Een boek waarvan honderdduizenden exemplaren zijn van verkocht en  waar de uitgever 1 000 000 euro heeft aan verdiend.

De eerste twee video’s (15 en 11 minuten) openen de ogen.

Beide video’s doen denken aan Diederik Stapel, voormalig Tilburgs hoogleraar sociale psychologie (deel 2 van deze website), hoe hij als steracaddemicus, nooit geziene wetenschapsfraude bedreef.

1 Dwdd 12-5-2010 Peter R. De Vries

Back to menu

24 okt. 2021

De Wereld Draait Door 
Matthijs Van Nieuwkerk
Chris Ten Kate
Peter R. De Vries
Hugo Borst Gesprek N.a.v. Uitzending Maria Mosterd
 

2 Dwwd 7-5-2010 Peter R. De Vries

Back to menu

23 okt. 2021

De Wereld Draait Door
Matthijs Van Nieuwkerk
Peter R. De Vries Matc-Marie Huijbregts
 
Gesprek In Aanloop Naar Uitzending Maria Mosterd https://youtu.be/BI03WCQTEpk

3 Slachtoffers loverboys lijden onder ophef rond Mosterd

Back to menu

11 mei 2010

Dat het verhaal van het bekendste loverboy-slachtoffer Maria Mosterd grotendeels gelogen zou zijn is voor echte slachtoffers van gedwongen prostitutie een bittere pil. Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink schreef onlangs in een nieuw boek dat de bestseller van van Mosterd (‘Echte mannen eten geen kaas’) vol staat met leugens. Ook in een uitzending van Peter R. de Vries was er aandacht voor deze zaak. Wat zijn de gevolgen van deze onthulling voor de èchte slachtoffers van loverboys?

4 Peter R De Vries -Maria Mosterd

Back to more

8 jan. 2012

 

5 ‘Loverboy Manou’: “Ik wil publieke excuses van Maria Mosterd”

Back to menu

17 mei 2010

De ‘loverboy Manou’ uit het boek ‘Echte mannen eten geen kaas’ van Maria Mosterd, daagt de schrijfster uit om publiekelijk met hem in discussie te gaan. Onderzoeksjournalist Hendrik Jan Korterink spoorde hem op en onderzocht alle feiten rond Maria’s verhaal. Hij schreef het boek ‘Echte mannen eten wel kaas’, waaruit blijkt dat grote delen van haar boek niet waar zijn. ‘Manou’, een gefingeerde naam, heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Maria Mosterd en haar moeder voor smaad.

6 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL1

Back to menu

24 jun. 2013

Documentaire waarin Ansou Keita, de vermeende loverboy van Maria Mosterd, zijn verhaal doet. In de boeken van Maria Mosterd en haar moeder wordt hij Manou genoemd.
 
De documentaire werd uitgezonden op woensdag 12 Mei 2010. Hij was daarna al eens op YouTube gezet, maar het account waar hij op stond is verwijderd.
 
Zie ook dit interview met Ansou: https://youtu.be/wbfqvx2xxRQ

7 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 2

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie? Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

8 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 3

Back to menu

24 jun. 2013

Documentaire waarin Ansou Keita, de vermeende loverboy van Maria Mosterd, zijn verhaal doet. In de boeken van Maria Mosterd en haar moeder wordt hij Manou genoemd.
 
De documentaire werd uitgezonden op woensdag 12 Mei 2010. Hij was daarna al eens op YouTube gezet, maar het account waar hij op stond is verwijderd.
 
Zie ook dit interview met Ansou: https://youtu.be/wbfqvx2xxRQ

9 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 4

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie? Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

10 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 5

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie? Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

11 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 6

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie? Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

12 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 7

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie?
Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

13 Peter R. de Vries – Echte mannen eten geen kaas DEEL 8 (EINDE)

Back to menu

25 jul. 2010

Loverboy-slachtoffer Maria Mosterd: waargebeurd of fantasie? Zondag 9 mei bracht ons programma een onthullende uitzending over loverboy-slachtoffer Maria Mosterd. In de bestseller “Echte mannen eten geen kaas “vertelt Maria hoe ze op twaalfjarige leeftijd wordt ingewijd in een wereld van gedwongen seks, drugs en geweld.

“Echte Mannen Eten Geen Kaas” is a Dutch book written by Maria Mosterd, which was published in 2008. The book is a memoir that tells the story of the author’s experiences with human trafficking and exploitation as a young girl. The key points of “Echte Mannen Eten Geen Kaas” include:

  1. Personal Narrative: The book is a first-person account of Maria Mosterd’s life, detailing her experiences from childhood to her teenage years. She shares her personal journey and the challenges she faced, including being lured into a world of exploitation and abuse by an older man.

  2. Human Trafficking and Exploitation: Mosterd’s story sheds light on the dark reality of human trafficking and exploitation, particularly of vulnerable young girls. She shares how she was coerced, manipulated, and exploited by a man who took advantage of her innocence and naivety.

  3. Emotional and Psychological Impact: Mosterd delves into the emotional and psychological impact of her experiences, including the trauma, shame, and guilt she felt. She discusses the challenges she faced in trying to escape her situation and the long-lasting effects it had on her mental health and well-being.

  4. Warning Signs and Red Flags: The book highlights the warning signs and red flags of grooming and exploitation, aiming to raise awareness among readers. Mosterd shares her experiences and the tactics used by her abuser to control and manipulate her, with the goal of helping others recognize similar patterns of exploitation.

  5. Recovery and Resilience: Despite the challenges she faced, Mosterd’s story also emphasizes resilience and the possibility of recovery. She shares her journey towards healing and rebuilding her life, including seeking support and finding her own strength to overcome her traumatic experiences.

  6. Social and Cultural Context: “Echte Mannen Eten Geen Kaas” also touches on the social and cultural context in which Mosterd’s story unfolded. It discusses the dynamics of power, gender roles, and societal norms that contributed to her vulnerability and exploitation.

Overall, “Echte Mannen Eten Geen Kaas” is a compelling memoir that sheds light on the harsh realities of human trafficking and exploitation, while also highlighting the importance of resilience, recovery, and raising awareness about the issue.

“Echte Mannen Eten Geen Kaas” is a controversial book that has been the subject of debate regarding its genre – whether it is fiction or non-fiction. While initially marketed and presented as a true story, later investigations and revelations have raised questions about its authenticity.

The author, Maria Mosterd, claimed that the book is a memoir based on her own experiences as a victim of human trafficking and sexual exploitation. She detailed her traumatic experiences, including being lured into a trafficking ring, enduring abuse, and struggling with addiction and mental health issues. The book was initially received as a non-fiction account and garnered significant attention in the Netherlands and beyond.

However, subsequent investigations and media reports have raised doubts about the accuracy of the events depicted in the book. Some inconsistencies and discrepancies have been identified, and there have been allegations that Maria Mosterd’s story may have been embellished or fabricated to some extent. Mosterd herself has admitted that some parts of the book were fictionalized for literary purposes, though she maintains that the overall story is based on her life.

As a result, “Echte Mannen Eten Geen Kaas” has been the subject of controversy and debate, with some considering it as a work of creative non-fiction, blending elements of both fact and fiction, while others view it as a fictionalized account. The book’s genre remains a topic of discussion and interpretation, and readers should approach it with critical thinking and awareness of the ongoing debate regarding its authenticity.

14  Brandpunt – Knutselen met bewijs

Back to menu

17 mrt. 2014

Criminelen die loslippig zijn aan de telefoon lopen een groot risico. Want bijna nergens in de wereld luistert justitie zoveel af als hier. Nederland is het tapland bij uitstek. Afgeluisterde telefoongesprekken worden door agenten uitgeschreven in een tapverslag . Naar waarheid opgemaakt. Onder ambtseed, staat er dan. Maar is dat ook altijd zo? Tapverslagen zijn lang niet altijd een trouwe weergave van het afgeluisterde gesprek. Justitie laat ontlastende informatie weg, teksten worden veranderd of personen worden verwisseld. Met alle gevolgen van dien. Sven Kockelmann over gerommel met bewijsmateriaal.
 
 

De meest opzienbarende afluisterzaken

1. De zaak Tom Poes

Het OM dacht een grote criminele drugsorganisatie op het spoor te zijn, waar onder anderen vier leden van een Apeldoornse familie bij betrokken waren. Er werd vijf jaar lang onderzoek gedaan naar de ‘drugsbende’, waarbij ook telefoontaps werden gebruikt. In het strafdossier kwam een tap te zitten waarin de hoofdverdachte zou hebben gezegd “heb je interesse in een XTC-handel”. Daarmee werd de verdenking opgeschaald van soft- naar harddrugs. Toen de hoofdverdachte volhield dat nooit te hebben gezegd, werd de oorspronkelijke audio opnieuw beluisterd. Daar bleek hij over een “S400”, een type auto, te hebben gesproken. De zeventien verdachten werden vrijgelaten en het OM niet-ontvankelijk verklaard. Voor zover bekend zijn er geen maatregelen genomen tegen de persoon die de tap verkeerd heeft uitgewerkt.

2. De zaak Baybasin

De zaak Baybasin wordt al jarenlang genoemd als het over verkeerde tapverslagen gaat. Hüseyin Baybasin is een Koerd die in 2002 veroordeeld werd tot een levenslange celstraf voor moord, gijzeling en drugshandel. Baybasin heeft altijd gezegd dat de tapverslagen waarop de veroordeling is gebaseerd zijn gemanipuleerd. Het meest genoemde voorbeeld van die vermeende manipulatie is dat de zin “you have to make him call” naar het Nederlands werd vertaald met “je moet hem koudmaken”. De advocate van Baybasin heeft een herzieningsverzoek ingediend. Op het moment wordt bekeken of er voldoende grond is om de zaak te herzien.

3. De zaak Sunny Ofehe

De Nigeriaanse milieuactivist Sunny Ofehe wordt op 22 februari 2011 door een flinke politiemacht van zijn bed gelicht in Rotterdam. Hij blijkt al een flinke tijd te worden getapt. In die taps zou bewijs zijn gevonden voor terrorisme, Ofehe zou opdracht hebben gegeven tot het saboteren van een oliepijpleiding in Nigeria. Die verdenking is gebaseerd op drie tapgesprekken, waarvan de meest cruciale slechts in samengevatte vorm in het dossier is beland. Als zijn advocaat om de audio vraagt, blijkt dat in het gesprek het woord sabotage helemaal niet valt. In december 2012 besluit het OM om de aanklacht te laten vallen, omdat ‘de verdenking is afgenomen’.

4. De Alkmaarse drugszaak

In maart 2013 neemt de rechtbank in Alkmaar een ingrijpende beslissing. Het verklaart het OM niet-ontvankelijk in een zaak tegen een vermeende drugsdealer. De 47-jarige man zou een jaar lang in harddrugs hebben gedeald in Purmerend. De zaak is grotendeels gebouwd op afgetapte gesprekken, maar de verdachte zegt dat de verslagen daarvan niet kloppen. Als de taps worden gecontroleerd blijkt dat hij gelijk heeft en dat er verschillende verslagen onjuist zijn. Het OM geeft toe dat er een fout is gemaakt. De rechtbank is vernietigend in haar oordeel: er is ‘klaarblijkelijk doelbewust’ gehandeld.

5. De Purmerlandse liquidatiezaak

Op 20 december 2011 worden twee mannen dood gevonden op aan parkeerplaats in Purmerland. Een derde slachtoffer wordt een maand later gevonden in het Noordhollandsch Kanaal. Vier verdachten zitten vast, de drievoudige liquidatie zou om drugshandel gaan. De advocaat van een van de verdachten maakt al vroeg in de zaak melding van foutieve uitwerking van tapgesprekken en ovc’s (geplaatste microfoontjes om af te luisteren). De Officier van Justitie wil in eerste instantie de audiofragmenten niet geven, maar de advocaat krijgt ze uiteindelijk toch. In december 2013 wordt besloten dat een onafhankelijke deskundige onderzoek zal doen naar de uitwerking van de gesprekken.

15 Geheime witwasdeal Teeven en crimineel (Deel 1)

Back to menu

12 mrt. 2014

Jan Melet
Mogen ze toch nooit zo doen.
 
Haasenpad
Demmink afleiding….

16 Geheime witwasdeal Teeven en crimineel (Deel 2)

Back to menu

18 Real Life Mr Magoo Prank

Back to menu

Evil does exist

Cart before horse

Current page

Row short oars

Unfair assistance

Indefensible

Head in the sand